Lịch sử công ty

2007 đến nay

09/2016   Đổi tên thành Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam

09/2016   Lễ dựng cột (khánh thành) dự án mở rộng nhà máy cán thép

08/2016   Dự án mở rộng nhà máy cán thép lấy được giấy phép xây dựng lần hai

07/2016   Động thổ dự án mở rộng nhà máy cán thép

07/2016   Dự án mở rộng nhà máy cán thép lấy được giấy phép xây dựng lần đầu

06/2016   Hội đồng Quản trị thông qua quyết định tăng vốn thêm 17,5 triệu USD để đáp ứng nhu cầu vốn
                cho dự án mở rộng nhà máy cán thép

05/2016   Nhà máy cán thép mở rộng chính ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty Danieli của Ý

03/2016   Phát triển thành công sản phẩm phôi thép va-na-đi CB400V20~CB500V60, GR60

03/2016   Tập Đoàn Thép Tung Ho mua lại 10% cổ phần tại Tong Hwei

01/2016   Tập Đoàn Thép Tung Ho mua lại Thép Fuco

01/2016   Dự án mở rộng nhà máy cán thép lấy được chứng nhận Đánh giá Tác động Môi trường

08/2015   Lấy được giấy phép đầu tư cho nhà máy cán thép

01/2013   Bắt đầu giao hàng các lô hàng đầu tiên

10/2012   Bắt đầu đi vào sản xuất

11/2010   Giấy phép Hoàn công Xây dựng

01/2010   Khởi công xây dựng

10/2008   Được cấp Chứng nhận Đầu tư

04/2008   Thép Trung Tường được đổi tên thành Thép Fuco

04/2007   Bắt đầu thuê đất

04/2007   Thép Trung Tường được thành lập

Copyright © 2016 TUNG HO STEEL CORPORATION LTD. All Rights Reserved
Phu My II Industrial Zone, Phu My Town, Tan Thanh District, Ba Ria Vungtau Province, Vietnam