Bảo vệ môi trường

Thép là loại vật liệu đóng góp quan trọng nhất cho chiến lược bảo tồn năng lượng, giảm carbon và cải thiện tính chu kỳ của nền kinh tế.

Thép có thể được tái sử dụng, tái sản xuất và là loại vật liệu có tỷ lệ quay vòng và tái sử dụng cao nhất. Công ty của chúng tôi sử dụng thép phế liệu như là nguyên liệu nguồn cho sản xuất bằng công nghệ lò điện. Chúng tôi đang xây dựng một hệ thống quản lý ISO 9001 để định ra các tiêu chuẩn nghiệm thu thép phế liệu, vận hành lò điện và các chức năng hoạt động liên quan. Với các biện pháp như kế hoạch tăng số lượng thu mua thép phế liệu hàng tháng và tăng tỷ lệ tái chế trong quy trình luyện thép, chúng tôi đang giảm dần mức tiêu thụ nguồn lực và năng lượng, cũng như hạn chế tác động môi trường.

Thiết bị cán thép của công ty chúng tôi đòi hỏi phải sử dụng nước làm mát cho các mục đích như làm mát gián tiếp, làm mát trực tiếp và bảo vệ môi trường. Lượng nước được cấp quyết định sản lượng của nhà máy. Với công thức sử dụng một đồ thị điểm cân bằng sử dụng nước, chúng tôi đang kiện toàn việc kiểm soát đồng hồ đo nước, nâng cao các quy trình để giảm nhu cầu sử dụng nước, bổ sung hệ thống tái chế nước mưa, giảm lượng nước xả thải và nâng cao tỷ lệ tái sử dụng nước. Tất cả những điều này đều phù hợp vơi các cam kết của chúng tôi liên quan đến khối lượng nước sử dụng và tỷ lệ tái chế nước làm mát đã được đưa ra trong kế hoạch sử dụng nước được lập và công bố khi xây dựng nhà máy.

Sử dụng nguyên liệu đầu vào

Công ty chúng tôi sử dụng hơn 320.000 tấn thép phế liệu làm nguyên liệu mỗi năm, góp phần giảm tác động môi trường. Trên 90% nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất của chúng tôi là thép phế liệu tái chế. Do đó, chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc tái tạo giá trị của nguồn tài nguyên sắt.

Sử dụng năng lượng

Nhà máy cán với tư cách là một phần trong chiến lược mở rộng của công ty chúng tôi sử dụng Thủ tục sản xuất của Nhà máy Taoyuan trực thuộc công ty mẹ của chúng tôi. Nhà máy này sử dụng phương pháp cán trực tiếp không sử dụng thiết bị lò gia nhiệt. So với công nghệ cán thép truyền thống sử dụng chất đốt để gia nhiệt và kèm theo đó là ô nhiễm môi trường, phương pháp này thân thiện hơn rất nhiều với môi trường. Công ty chúng tôi sẽ nêu cao tinh thần kiên định của công ty mẹ và nỗ lực không ngừng để bảo tồn năng lượng.

Phát thải khí nhà kính

Nhằm đối phó với sự nóng lên toàn cầu và làm chậm một cách hiệu quả tác động của biến đổi khí hậu, công ty chúng tôi tích cực đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn năng lượng và giảm carbon.

Bảo tồn năng lượng và giảm carbon

Cùng với việc lấy thiết kế bảo tồn năng lượng, giảm carbon và thân thiện với môi trường làm trọng tâm kết hợp với các hoạt động cán thép nhất quán, công ty chúng tôi đã đưa vào ứng dụng một Thủ tục sản xuất cán thép trực tiếp không sử dụng thiết bị lò gia nhiệt truyền thống. Điều này giúp giảm một cách đáng kể lượng chất đốt và điện năng tiêu thụ. Công ty chúng tôi sẽ luôn tuân thủ tinh thần kiên định của công ty mẹ và góp phần vào mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính.

Quản lý nguồn nước

Hầu hết nước làm mát được sử dụng trong Thủ tục sản xuất tại nhà máy của chúng tôi đều được tái chế và tái sử dụng. Sau khi được làm mát và lọc qua thiết bị xử lý và làm lắng, nước sẽ được tái chế và tái sử dụng. Một phần nước tái chế cũng được sử dụng để làm nguội xỉ, chống bụi từ quy trình phun làm sạch thép phế liệu và tưới tiêu để đạt mục tiêu mức xả thải nước bằng không.

Copyright © 2016 TUNG HO STEEL CORPORATION LTD. All Rights Reserved
Phu My II Industrial Zone, Phu My Town, Tan Thanh District, Ba Ria Vungtau Province, Vietnam