Các bên liên quan

Bảo vệ các quyền và lợi ích của nhân viên và xây dựng một môi trường làm việc an toàn

Nhân viên là một tài sản quan trọng của công ty. Công ty chúng tôi bảo vệ đầy đủ các quyền và lợi ích của nhân viên thông qua chế độ lương và phúc lợi ưu việt cũng như các kênh trao đổi thông tin quản lý lao động lành mạnh. Chúng tôi tổ chức hoạt động giáo dục đào tạo cho nhân viên và thực hiện việc luân chuyển công việc để tăng cường năng lực chuyên môn của nhân viên. Ngoài ra, chúng tôi còn chọn ra những nhân viên tiêu biểu và trao thưởng cho những nhân viên xuất sắc. Chúng tôi đưa vào áp dụng một hệ thống cho phép nhân viên đề xuất những cải tiến, và chúng tôi khuyến khích nhân viên không ngừng cải tiến và phát triển.
Tất cả những điều này là vì mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc tích cực, an toàn.

Quản lý dựa trên sự thành tín và tuân thủ pháp luật

Công ty chúng tôi nêu cao triết lý quản lý của công ty mẹ, tức Tập Đoàn Thép Tung Ho, về sự thành tín, lấy việc tuân thủ tất cả các luật hiện hành làm yêu cầu cơ bản trong hoạt động kinh doanh, và hoàn thành trách nhiệm của công ty chúng tôi đối với xã hội.
Tùy từng thời điểm, chúng tôi tập hợp tất cả các quy định và yêu cầu liên quan, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật hiện tại của chúng tôi, và tiến hành các hoạt động đánh giá tuân thủ quy định thường niên, định kỳ. Chúng tôi định ra các điều kiện lao động phù hợp với pháp luật lao động hiện hành cũng như có các kênh để nhân viên góp ý, khiếu nại.

Chế độ lương

Công ty chúng tôi định ra các bậc lương cho tất cả các nhân viên có hợp đồng chính thức tùy theo chức trách công việc, và căn cứ vào đó để xác định mức lương cụ thể dựa trên một bảng hệ số đánh giá toàn diện bao gồm trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng chuyên môn, hiệu quả làm việc và tiềm năng phát triển của từng cá nhân.
Việc xác định mức lương đối với nhân viên mới không chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố giới tính, tuổi tác, nơi sinh, dân tộc hoặc sắc tộc, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, hình thức hoặc khuyết tật. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức các hoạt động đánh giá hiệu quả làm việc một cách thường xuyên để làm cơ sở để điều chỉnh lương.
Chế độ thù lao đối với nhân viên chính thức chủ yếu bao gồm lương cứng (bao gồm lương cơ bản, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp công tác, và các khoản khác), phụ cấp môi trường, thưởng sản xuất, thưởng lợi nhuận, và thưởng cuối năm.

Các chế độ phúc lợi

Nhân viên là một tài sản quan trọng của công ty. Để tạo ra các điều kiện làm việc thuận lợi và đáp ứng nhu cầu của nhân viên, chúng tôi không chỉ dành cho nhân viên của mình chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm đi công tác nước ngoài theo quy định của pháp luật mà chúng tôi còn đảm bảo sự an toàn cho họ ở bên trong và bên ngoài nơi làm việc. Các phúc lợi khác của chúng tôi bao gồm:

Phúc lợi nhân viên
I. Nhà ăn tự phục vụ dành cho nhân viên để đảm bảo cho nhân viên có chế độ ăn uống lành mạnh
II. Nhà ở dành cho nhân viên để hỗ trợ chỗ ở cho những nhân viên gặp khó khăn trong việc đi làm
III. Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Phát triển nguồn nhân lực

Để kích thích tiềm năng phát triển của nhân viên và nâng cao năng lực chuyên môn, công ty chúng tôi cung cấp các kênh hỗ trợ học tập phong phú, đa dạng. Các nguồn hỗ trợ này bao gồm hướng dẫn và đào tạo nhân viên mới, đào tạo kỹ thuật và chuyên môn cho nhiều chức năng công việc khác nhau, và đào tạo kỹ năng quản lý cho tất cả các cấp giám sát, cũng như các khóa học tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt, và giáo dục thường thức khác. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua một hệ thống giáo dục và đào tạo ưu việt, chúng tôi có thể đảm bảo rằng mọi nhân viên đều được bố trí công việc phù hợp để phát huy hết tiềm năng của mình, qua đó củng cố vững chắc nguồn lực con người của công ty chúng tôi.

Hệ thống giáo dục và đào tạo nghề dành cho nhân viên
Hướng dẫn và đào tạo nhân viên mới
Các khóa học đào tạo kỹ năng quản lý
Các khóa học đào tạo các kỹ năng chuyên môn
Đào tạo cấp phép
Đào tạo sức khỏe và an toàn
Các khóa giáo dục thường thức

Công đoàn

Chúng tôi thành lập các tổ chức công đoàn của công ty phù hợp với pháp luật sở tại và thường xuyên tổ chức các hội thảo quản lý lao động. Các hội viên công đoàn công ty bầu ra đại diện người lao động để thuận lợi cho việc trao đổi thông tin quản lý lao động, điều phối các mối quan hệ trong quản lý lao động và thúc đẩy sự hợp tác trong quản lý lao động.

Copyright © 2016 TUNG HO STEEL CORPORATION LTD. All Rights Reserved
Phu My II Industrial Zone, Phu My Town, Tan Thanh District, Ba Ria Vungtau Province, Vietnam