Tin tức:
Back

Facilities:

  • Nhà máy luyện thép: 1,000,000 tấn/năm
  • Nhà máy cán: 600,000 tấn/năm