Tin tức:
Back

Thép Tung Ho Đạt Chuẩn Chất Lượng Thép Cốt Bê Tông.

2020-03-10 08:00

Bộ tiêu chuẩn TCVN 1651. Thép cốt bê tông, gồm các tiêu chuẩn sau:


 - TCVN 1651-1: thép thanh tròn trơn.


- TCVN 1651-2: Thép Thanh Vằn.


- TCVN 1651-3(ISO 6935 -3) : Lưới Thép Hàn.


Để đáp ứng nhu cầu của thị trường về chất lượng sản phẩm.


Vào tháng 2 năm 2020 THSVC đã được QUATEST3 cấp chứng nhận đặc điểm kỹ thuật quốc gia về tất cả các loại thép TCVN 1651-1: 2018 thép cuộn kích thước 6mm~16mm và TCVN 1651-2: 2018 về tất cả các loại thép với đầy đủ các kích thước.