Tin tức:
Back

Thép Tung Ho Được Đánh Giá Cao Về Sự Tin Cậy Và Chất Lượng Kiểm Nghiệm.

2020-03-15 08:00

Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn hoạt động theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.


Ngoài việc cung cấp kết quả kiểm tra có độ tin cậy cao dựa trên hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt và tiêu chuẩn hóa các phương pháp kiểm tra.


Từ kinh nghiệm thực tế cũng như đánh giá thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng.


Hiện nay, chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025 được xem là giá trị cao nhất về lòng tin của khách hàng và độ tin cậy của các Phiếu kết quả thử nghiệm.


Nhằm nâng cao trình độ và khả năng kiểm tra của nhân viên phòng thí nghiệm.


Để kết quả kiểm tra đáp ứng được uy tín trên thị trường.


THSVC tiến hành mời các chuyên gia từ công ty kỹ thuật đo lường chất lượng QUATEST3 sắp xếp đến đào tạo tại công ty. 


Kết quả vào tháng 1 năm 2020 phòng thí nghiệm vật lý và hóa học của công ty THSVC đã được công nhận và cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025 về lĩnh vực cơ học và hóa học bởi cơ quan chứng nhận quốc gia BOA Việt Nam.